HG nr. 571/2016 – aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 30 alin. (4) si art. 47 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. — (1) Se supun avizarii si autorizarii privind securitatea la incendiu categoriile de constructii si amenajari prevazute in anexa nr. 1.

(2) Se supun autorizarii privind securitatea la incendiu categoriile de constructii si amenajari prevazute in anexa nr. 2.

Art. 2. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, nu se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu lucrarile de constructii la obiective cu caracter militar si cele cuprinse in programele de investitii si reparatii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, indiferent de emitentul autorizatiei de construire, si nici constructiile nucleare si cele aferente partii clasice a centralei nucleare.

(2) Activitatile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de constructii si amenajari prevazute la alin. (1) se realizeaza de autoritatile care gestioneaza domeniile respective, potrivit reglementarilor specifice.

Art. 3. — Documentatiile privind securitatea la incendiu a constructiilor, elaborate si/sau in curs de avizare/autorizare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se finalizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data elaborarii acestora.

Art. 4. —Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. — La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

 

ANEXA Nr. 1

Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si autorizarii privind securitatea la incendiu

 

I. Cladiri:

a) incadrate conform legii in categoriile de importanta exceptionala si deosebita, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;

b) definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca „inalte” sau „foarte inalte”, indiferent de aria construita ori de destinatie;

c) in care sunt amplasate incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca „sali aglomerate”, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizeaza sau amenajeaza mansarde;

e) pentru sedii ale autoritatilor publice locale si centrale, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

f) pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp, cu exceptia caselor parohiale, cladirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnitelor, lumanararelor si capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, inchise, cu aria construita mai mare sau egala cu 600 mp, cu exceptia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, rasadnitelor si ciupercariilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu exceptia GPL, de capacitate medie sau mare.

 

II. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de:

a) comert, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

b) alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

c) birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

d) ingrijire a sanatatii, cu spitalizare continua, indiferent de suprafata, sau dispensare si policlinici, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

e) invatamant, supraveghere, ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 150 mp;

f) gara, autogara si aerogara, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, precum si statii de metrou, indiferent de aria desfasurata;

g) cultura, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, sali de aerobic, fitness, biliard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu vestiarele aferente si altele similare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp;

j) primire turistica, cu mai mult de 8 camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora;

k) productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp.

 

III. Cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul, ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, cu aria desfasurata mai mare sau egala 100 mp.

 

IV. Constructii ori sisteme sau instalatii pentru:

a) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii mixte;

b) statii de depozitare si distributie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

c) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme si parcuri industriale;

d) lucrari noi si de modificare a instalatiilor de stingere, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta prezentei hotarari.

 

V. Constructii sau amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 1.000 de locuri pe scaune in aer liber.

 

 

ANEXA Nr. 2

Categoriile de constructii si amenajari care se supun autorizarii privind securitatea la incendiu

 

I. Constructii ori sisteme sau instalatii pentru:

a) sisteme de distributie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apa, care nu sunt amplasate in statii mixte;

b) statii transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate in rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuala de maximum 5.000 I sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totala de maximum 30.000 I volum de apa aferente laboratoarelor-sanitare, scolare si alte asemenea, cladirilor cu activitati de productie si fluxuri tehnologice, instalatiilor de incalzire centrala si locala, pentru prepararea apei calde de consum si a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL si maximum 1.250 kg GPL;

e) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati.

 

II. Constructii sau amenajari temporare in aer liber, pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune, ori  avand destinatia comerciala, cu aria desfasurata/suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp.

 

***Text preluat de pe site-ul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (click aici)***

***Download in format PDF  (click aici)***